www.adcdiving.be © Dirk Wuyts
Voeg deze pagina toe aan je Favorieten

Welkom op onze website voor duiken in Antwerpen - Deurne


leren duiken deurne antwerpen

De put van Ekeren, Muisbroek - Antwerpen


Onze reisverhalen in het engelse vlag Engels - English
onderwaterleven duiken reizen
Like en deel ADC Diving met je vrienden op Facebook

banner adc diving leren duiken antwerpen deurne
homepage_adc_diving_antwerpen_deurne activiteiten waar_leren_duiken_antwerpen_deurne kalender_duiken meteo_duiken_goes_zeeland_oosterschelde duikplaatsen
duiktesten leren_duiken_antwerpen_deurne pictures_duiken_reizen duikdocumenten links_duiken contact_leren_duiken_antwerpen_deurne


Duiken in de Put van Ekeren - Antwerpen, recreatiedomein MuisbroekGeschiedenis van de duikplaats de put van Ekeren - Antwerpen:


Een stukje geschiedenis van het onstaan van de plaats waar velen hebben leren duiken.

De Ekerse dijk vormde van oudsher de verbinding tussen het dorp Ekeren en de Schelde en vormde een bijkomende bescherming van de polders ten zuiden van de dijk. De oorsprong ervan gaat terug tot het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648. In deze periode waren de dijken in en rond de Scheldepolders herhaaldelijk doorgebroken en sinds 1632 stond geheel het poldergebied tussen de Kauwensteinsedijk (grens Oorderen-Lillo) en de Stad Antwerpen onder water. In 1649-1651 werden dan de Wilmarsdonkse en Ekerse dijk aangelegd van de Schelde via Wilmarsdonk naar het Ekerse hoogland toe. Hierbij werden een aantal reeds bestaande geulen en plassen mee ingedijkt en kwamen aan de zuidzijde (binnendijkse kant) te liggen. Aldus ontstond het welencomplex van de Ekerse dijk, zoals het meest oostelijke gedeelte tussen Wilmarsdonk en Ekeren zou genoemd worden. Het polderlandschap bleef vrijwel intact tot het begin van de twintigste eeuw. Een eerste belangrijke ingreep was de aanleg van het rangeerstation Antwerpen-Noord (1925-1930), met het uitgraven van de twee Ekerse Putten (nu: Muisbroek) voor het ophogen van de bodem in het station en als waterreservoir voor de stoomtreinen. De belangrijkste aantasting van het polderlandschap kwam echter in de jaren zestig toen het dorp Wilmarsdonk met de grond gelijk gemaakt werd, het Churchilldok werd gegraven ten westen van de Ekerse Putten, en een nieuw trace van de Noorderlaan werd aangelegd op enkele honderden meters ten westen van de Ekerse putten. In oktober 1965 werd de Leerwijkpolder tussen Noorderlaan, Verlegd Schijn en Ekerse dijk opgespoten, waardoor het welencomplex onherroepelijk verloren ging en een nieuwe slikvlakte ontstond. In latere jaren werd dit gebied opnieuw opgespoten. Na het langzaam opdrogen werd het gebied gedeeltelijk opnieuw in gebruikt genomen voor landbouw. Een aanzienlijke oppervlakte werd zonder meer als stort gebruikt. Eind 1987 werd een verbod uitgevaardigd om in dit gebied nog aan landbouw te doen, omwille van het te hoge loodgehalte in de gewassen. Het stadsbestuur maakte plannen om in een gedeelte van de polder, op de plaats van de vroegere welen, een bos aan te planten (nu: Bospolder).

In het kader van de boomplantactie (maart 1988) werden hier inderdaad een groot aantal boompjes aangeplant, in samenwerking met de scholen. Aan de oostzijde van het Verlegde Schijn breidde de dorpskom van Ekeren zich geleidelijk uit en werd in het begin van de jaren zeventig de autosnelweg Antwerpen, Bergen-op-Zoom aangelegd, waardoor een langwerpig sikkelvormig terrein werd afgesneden (nu: Ekers Moeras). Er ontwikkelde zich hier een moerassig gebied met stilstaand water. In dit terrein gebeurden nog allerlei ingrijpende wijzigingen, waaronder opspuitingen (nog in 1981), het doorsteken van de oorspronkelijke dijkjes en aanleggen van nieuwe, vergravingen en werd zelfs een deel van het gebied omgeploegd. Aan de westelijke rand werd een wandelweg gecreëerd met aanplantingen van allerlei sierbomen en -struiken. Deze weg maakt deel uit van het gebied Muisbroek, dat verder de Ekerse dijk zelf en de Ekerse Putten omvat en toegankelijk is vanuit Ekeren via een voetgangersbrug over de autostrade.

De put van Ekeren - Antwerpen recreatiedomein Muisbroek


de put van Ekeren


Het domein De put van Ekeren recreatiegebied Muisbroek, dicht bij de stad Antwerpen en midden in een drukke wereldhaven, is een uniek stukje prachtige natuur waar het zalig verpozen is. De vijvers (de put van Ekeren), die gegraven werden als waterwinning voor de toenmalige stoomrangeerlocomotieven van de spoorwegen, herbergen thans een groot aantal inheemse vissoorten en zijn een rustplaats voor waterwild en trekvogels. De put van Ekeren is een ideale plaats om te leren duiken.


De rode pijl duid op de routemap de plaats aan, waar de put van Ekeren - Antwerpen is:map duiken plaats de put van Ekeren


De rode pijl duid op de detailmap de plaats aan, waar de put van Ekeren - Antwerpen is:detail map plaats duiken de put van Ekeren


Duiken in de put van Ekeren - Antwerpen recreatiedomein Muisbroek:


De put van Ekeren is een zeer geschikte plaats om opleidingsduiken te maken. Heel veel duikers van Antwerpen en omgeving hebben er dan ook hun eerste duiken gedaan. Het zicht is er meestal vrij behoorlijk en er is geen stroming om rekening mee te houden. Het is tevens een ideale plaats voor oefeningen en bepaalde openwaterproeven te doen. Bij slecht weer (wind) is het een goed alternatief om te gaan duiken. Nachtduiken zijn er zonder aanvraag en toelating van AVOS niet toegestaan. Om hier te mogen duiken moet je in het bezit zijn van een vergunning. Zie hoofdstuk vergunningen.

Plaats te water gaan voor de duikers in de put van Ekeren - Antwerpen


de put van Ekeren stijger


Fauna en flora in de put van Ekeren - Antwerpen, recreatiedomein muisbroek:


De vijver herbergt een groot aantal vissen zoals blankvoorn, karper, baars, paling, snoek en modderkruiper. Ook rivierkreeftjes en zoetwatermosseltjes zijn aanwezig. Verder is deze put gekend voor zijn rijkdom aan fossiele zeeschelpen.

De randen van de duikplaats is in de zomermaanden mooi begroeid. Je kan er tussen de planten kleine scholen visjes tegenkomen, die er hun bescherming tussen zoeken. Kijk goed uit, want je gaat tussen de planten regelmatig een snoek beweegloos zien hangen. Als je geluk hebt en de snoek ziet een prooi voorbijkomen, die hij denkt te kunnen verschalken, schiet hij weg. Dit is een pracht spectakel. Vanaf augustus - september is het onderwaterleven hier op het toppunt en zelfs voor een ervaren duiker de moeite.


Pictures duiken in de put van Ekeren - Antwerpen, recreatiedomein muisbroek:


foto's pictures duiken;foto's pictures duiken;

Pictures van het onderwaterleven, standbeelden en duikers van Antwerpen in de put van Ekeren

duiken put van Ekeren


Pictures helmduiken in de put van Ekeren - Antwerpen

helmduiken put van Ekeren


Pictures en organisatie ijsduiken in de put van Ekeren - Antwerpen

ijsduiken put van Ekeren


Plaatsgegevens van de put van Ekeren - Antwerpen, recreatiedomein muisbroek:


Adres: Ekersedijk, 2030 Antwerpen - Ekeren
GPS coördinaten: Noord 51° 17' 00'' en Oost 04° 23' 20''
Accommodatie: geen kleedkamers, geen cafetaria, geen vulstation, geen EHBO post aanwezig.

Plan van de duikplaats de put van Ekeren - Antwerpen, recreatiedomein muisbroek:duiken de put van Ekeren


Reisweg naar de put van Ekeren - Antwerpen, recreatiedomein muisbroek:


Van Antwerpen zuid en West, Brussel, hasselt of Gent naar de put van Ekeren rijden:Van Breda naar de put van Ekeren - Antwerpen rijden:
De parking van de put van Ekeren - Antwerpen


Parking van de put van EkerenBruggetje en looppad naar de put van Ekeren - Antwerpen


bruggerje looppad van de put van Ekeren


De grote vijver van de put van Ekeren - Antwerpen met beoefening van watersportactiviteiten:


Het domein Muisbroek wordt door de stad Antwerpen vrij open gesteld voor dagrecreatie, met uitsluiting van de grote vijver (de put van Ekeren), welke alleen mits toelating mag gebruikt worden. AVOS, een regionale groepering van een 46-tal duikclubs die meer dan 3000 duikers vertegenwoordigt, heeft hiervoor, met ingang van 1 januari 1997, een gebruiksovereenkomst afgesloten met de stad Antwerpen om er te mogen duiken. De overeenkomst heeft betrekking op de westelijke helft van de grote vijver om te duiken. De oostelijke helft van de vijver is gereserveerd als natuurgebied en mag men dus niet duiken. De stad Antwerpen kent aan AVOS het recht toe tegen betaling vergunningen uit te reiken aan watersporters die er hun sporttak willen beoefenen. Behoudens de in de overeenkomst voorziene uitzonderingen, is AVOS niet verplicht elke aanvraag in te willigen.

Trap voor duiken met gehandicapten in put van Ekeren - Antwerpen


trap gehandicapten de put van Ekeren


Het duikplan van toegelaten standbeelden in de put van Ekeren - Antwerpen, recreatiedomein muisbroek:duiken de put van Ekeren

In werkelijkheid kan je tijdens het duiken nog andere standbeelden tegenkomen. Dit zijn standbeelden die illegaal zijn geplaatst. Deze plaatsing staat gelijk aan sluikstorten. Spijtig genoeg zijn er ook steeds vandalen die bepaalde beelden kapotmaken of verplaatsen. Draag eer voor uw eigen duikwater! Het is nog zo leuk om in uw duikplan te vertellen aan een beginnende duiker wat, waar en wanneer je iets gaat zien van beelden.


Duikvergunning om te duiken in de put van Ekeren - Antwerpen, recreatiedomein muisbroek:


Watersporters en wie in die vijver (de put van Ekeren) wil gaan duiken, dienen een vergunning aan te vragen aan AVOS (www.avos.be). Geïnteresseerden aangesloten bij een club vragen de vergunning aan via hun clubsecretariaat.

duikvergunning put van Ekeren


Veiligheid aan de put van Ekeren - Antwerpen recreatiedomein muisbroek:


De aanvrager van de vergunning wordt geacht bewust te zijn van de risico's van zijn/haar sporttak, over voldoende kennis en ervaring te beschikken, zijn/haar sporttak te beoefenen onder gekwalificeerde begeleiding en met inachtnemeing van het Nelos-veiligheidsreglement (reddingsvest is verplicht, alleen duiken verboden...). Het uitreiken van een vergunning engageert in geen enkel opzicht de verantwoordelijkheid van AVOS bij gebeurlijke ongevallen.


Reglement duiken in de put van Ekeren - Antwerpen, recreatiedomein muisbroek:
Movie van de duikplaats de put van Ekeren - Antwerpen recreatiedomein Muisbroek:

Like en deel ADC Diving met je vrienden op Facebook


Voor je gaat duiken, bekijk eerst de Meteo van de Oosterschelde die je door ADC Diving duiken Antwerpen - Deurne wordt aangeboden.

Lees ook de andere duikreisverslagen en bekijk daarvan ook de vele pictures - foto's van de duiken en het landschap, van ADC Scuba Diving duiken Antwerpen - Deurne

Voor meer informatie over leren duiken scuba diving, bekijk de pagina leren duiken van ADC Scuba Diving Antwerpen - Deurne.

Leren duiken of reeds duiker? Bekijk de ADC Diving duiken Antwerpen - Deurne pagina documenten, oefeningen en instructies om te leren duiken

Nog vragen over leren duiken? Dan mag je altijd contact opnemen met ADC Scuba Diving duiken Antwerpen - Deurne om advies.

Ga terug naar de homepagina van ADC Scuba Diving duiken Antwerpen - Deurne


banner adc diving leren duiken antwerpen deurne