antwerpen_deurne_adc_leren_duiken

www.adcdiving.be © Dirk Wuyts
Voeg deze pagina toe aan je Favorieten

Welkom op onze website voor duiken in Antwerpen - Deurne


leren duiken deurne antwerpen

Extended range duiken, keerdruk leren berekenen

onderwaterleven duiken reizen
Like en deel ADC Diving met je vrienden op Facebook

banner adc diving leren duiken antwerpen deurne
homepage adc diving antwerpen deurne activiteiten waar leren duiken antwerpen deurne kalender duiken meteo duiken goes zeeland oosterschelde duikplaatsen
duiktesten leren duiken antwerpen deurne pictures duiken reizen duikdocumenten links duiken contact leren duiken antwerpen deurne


Extended range duiken, hoe de keerdruk van het bodemgas lucht of mengsel berekenen, het moment dat het stijgen moet beginnenduikflessen leren duiken


Om te duiken is goed uitloden, goed uittrimmen met de juiste duikfles en de juiste gemiddelde oppervlakte luchtverbruik GOV berekening van levensbelang. Bekijk daarom ook deze pagina's!


Gebruik van de manometer


Het is gemakkelijker om niet enkel het verbruik van de duik te berekenen, maar om het getal op de manometer te berekenen en te gebruiken om te bepalen wanneer de duik moet worden beëindigd.


Verbruik bar naar gasvolume


Om het verbruik in druk om te zetten naar gasvolume:
Het volume van de duikflessen X de druk verbruik stijging en decompressiestops tot eerste gaswissel = barliter lucht of mengsel verbruik
b.v. (2X12liter) = 24 liter inhoud duikflessen lucht of mengsel X 25 bar verbruik stijging en decompressiestops tot eerste gaswissel = 600 barliter lucht of mengsel verbruik.


Verbruik gasvolume naar druk in bar


Om het verbruik in gasvolume om te zetten naar druk in bar:
Het volume gas verbruik stijging en decompressiestops tot eerste gaswissel / het volume van de duikflessen = bar druk verbruik
b.v. 600 barliter lucht of mengsel verbruik stijging en decompressiestops tot eerste gaswissel / inhoud (2X12liter) = 24liter duikflessen = 25 bar druk verbruik.

Om het persoonlijk luchtverbruik of gemiddelde oppervlakteverbruik GOV lucht of mengsel te berekenen, zie bovenstaande link.


Keerdruk berekenen bij Extended Range DuikenPrincipe van het berekenen van de Keerdruk bij Extended Range Duiken met de 'one third' -regel:


Voor Extendend Range duiken tot 60m diepte wordt de 'one third' -regel gebruikt voor de keerdruk berekening. De voorwaarde bij het toepassen van deze regel is dat er tijdens het Extendend Range duiken steeds een open stijgruimte is en het stijgen op ieder ogenblik kan worden aangevat.

Ter verduidelijking: tijdens het Extendend Range duiken mag maximaal 2/3 van het bodemgas verbruikt worden; bij terugkeer aan de oppervlakte moet er steeds 1/3 bodemgasvoorraad over zijn. Bij bail out (planning overschrijding diepte of tijd) of lost deco gas (verloren of defecte stage) wordt het uitzonderlijk toegestaan dat er minder dan 1/3 van het bodemgas overblijft bij het bereiken van de oppervlakte. Deze reserve van 1/3 dient om een kleine diepte of overschrijding van enkele minuten duiktijd (bail out) of het verlies van het decogas (lost gas) te kunnen opvangen (wat ten alle tijden moet worden vermeden). Toch moet op voorhand berekend worden dat de duik nog veilig kan worden beëindigd.


Voorbeeld 'one third' -regel


Indien bij de aanvang van het Extendend Range duiken 210 bar bodemgas (lucht of mengsel) in de duikflessen zit, moet bij het beëindigen van de duik aan de oppervlakte nog 70 bar lucht of mengsel in de duikflessen aanwezig zijn. Het verbruik bodemgas bedraagt dan 140 bar. Dit wordt de 'one third' of 1/3 -regel genoemd.


Probleemmogelijkheid bij lost gas


Deze 'one third'-regel kan evenwel niet altijd gebruikt worden. Wanneer er zeer veel en lange trappen moeten worden gemaakt en een grote stage wordt gebruikt, kan de 'one third'-regel van het bodemgas (lucht of mengsel) ontoereikend zijn bij lost gas. Dat wil zeggen dat niet alle decompressietrappen kunnen gemaakt worden op het bodemgas. Bij de berekeningen van het duikplan zal hierbij dus een kleinere duiktijd moeten worden gebruik zodat de volledige Extendend Range duik op het bodemgas bij lost gas kan gemaakt worden. Dit is gemakkelijk te berekenen met het decompressieprogramma MultiDeco.


Te verbruiken bodemgas


Om te weten wanneer we de duik moeten beëindigen en aan de opstijging moeten beginnen, wordt de keerdruk berekend. De te verbruiken druk vanaf de start van de duik tot aan de eerste gaswissel met de stage, wordt als volgt berekend: de totale druk van het bodemgas wordt gedeeld door 3 en vervolgens vermenigvuldigd met 2. Dit is de totaal te verbruiken druk bodemgas lucht of mengsel tot aan de eerste gaswissel tijdens het stijgen.

Voorbeeld:

Wanneer de bodemgasduikfles een druk heeft van 210 bar, dan mag er 140 bar (2/3) worden opgebruikt voor het volledige duikprofiel. Om te weten wanneer de duik moet beëindigd worden, moet de te gebruiken druk voor de stijging (inclusief decompressiestops) berekend worden tot aan de eerste gaswissel. De totaal te verbruiken druk - min de druk nodig voor de stijging met decompressiestops tot de eerste gaswissel. De uitkomst wordt van de 210 bar begindruk bodemgas afgetrokken om de keerdruk of einde duikdruk te bekomen.

Concreet voorbeelden in cijfers:

Bij 210 bar bodemgas mag 2/3 (= 140 bar) worden opgebruikt voor het duiken, inclusief stijgen en eventuele decompressiestops tot aan de eerste gaswissel. Als de berekening van het ademgasverbruik van het stijgen en eventuele decompressiestops tot aan de eerste gaswissel 25 bar bodemgas vereist, dan mag de te gebruiken druk voor het duiken maar (140 bar - 25 bar =) 115 bar bedragen. 210 bar begindruk - 115 bar voor het duiken = 95 bar keerdruk of einde duikdruk (start stijgen).

Het kan ook worden omgedraaid wat eenvoudiger is:

De gasdruk die nodig is voor de stijging tot aan de eerste gaswissel wordt eerst berekend. De uitkomst wordt bijgeteld bij de 1/3 druk van het bodemgas dat aan de oppervlakte over moet zijn. Dit geeft ineens de keerdruk of einde duikdruk.

Concreet voorbeelden in cijfers:

Om aan de oppervlakte te komen met 1/3 bodemgas: 210 bar begindruk / 3 X 1 = 70 bar + 25 bar (bodemgasverbruik stijging en decompressiestops tot aan de eerste gaswissel) = 95 bar. Als de manometer op 95 bar staat, moet de duik onmiddellijk worden beëindigd.


Voorbeeld in tekening met fictieve cijfers

keerdruk extendend range duiken
Verbruik lucht of mengsel berekening en omzetting naar druk in bar


Om het verbruik van bodemgas lucht of mengsel tijdens de stijging te kunnen berekenen, worden volgende zaken allemaal samengeteld: stijgtijd, GOV en gemiddelde druk van het stijgen tot de eerste trapdiepte, tijd, GOV en druk op trapdiepte, aantal trappen met GOV en respectievelijke druk. Dit getal wordt gedeeld door de volume inhoud van de bodemgas duikflessen (in ons voorbeeld 2 duikflessen van 12liter).

Voorbeeld met fictieve cijfers

4 minuten stijgen (7 bar startdruk tot 2,8 bar eerste trap = 4,9 bar) X 20L GOV = 392 Barliter
1e trap 1 minuut X 2,8 bar X 20L GOV = 56 Barliter
2e trap 1 minuten X 2,5 bar X 20L GOV = 50 Barliter
3e trap 2 minuten X 2,2 bar X 20L GOV = 88 Barliter
Gaswissel -> geen gas keerpuntberekeningen meer

392 Barliter + 56 Barliter + 50 Barliter + 88 Barliter = 586 Barliter / 24 liter (2 X 12liter duikflessen) = 24,42 Bar. Voor de veiligheid wordt er steeds naar boven afgerond -> 25 bar verbruik.

Dus bij 210 startdruk / 3 X 1 = 70 bar + 25 bar = 95 bar einde duikafspraken.

95 bar is de keerdruk. Als de manometer deze druk bereikt, moet er worden gestegen!

Opmerking: bereid de mededuikers voor wanneer de berekende keerdruk bijna is bereikt.Lees ook de andere instructies om te leren duiken e.a.


Like en deel ADC Diving met je vrienden op FacebookLees ook de andere duikreisverslagen en bekijk daarvan ook de vele pictures - foto's van de duiken en het landschap, van ADC Scuba Diving duiken Antwerpen - Deurne

Voor meer informatie over leren duiken scuba diving, bekijk de pagina leren duiken van ADC Scuba Diving Antwerpen - Deurne.

Nog vragen over leren duiken? Dan mag je altijd contact opnemen met ADC Scuba Diving duiken Antwerpen - Deurne om advies.

Ga terug naar de homepagina van ADC Scuba Diving duiken Antwerpen - Deurne


banner adc diving leren duiken antwerpen deurne